Телефон: +375 (29) 115 9000  
E-mail: info@aparton.com  

О нас

Aparthotel Aparton.com - najwi?kszy wybór mieszka? w Mi?sku!

 

kancelarii:

Bia?oru?, Mi?sk, Niepodleg?o?ci 31, biuro 26

Godziny pracy: 10.00 - 22.00 od poniedzia?ku do Sun Sprawdzi? zegar.

 

Nasze kontakty:

Dzia? rezerwacji: +375 (29) 115-90-00

Obs?uga Klienta: +375 (29) 397-97-67

Kancelarii: +375 (17) 294-38-04

E-mail: info@aparton.com

Skype: aparton.com

 

Firma Aparton gotowa pomóc w miar? mo?liwo?ci:

- Aby dosta? si? do dworca kolejowego lub lotniska do mieszkania. ?wiadczymy us?ugi transportowe. Nasi mened?erowie spotkaj? si? i zamieszkuj? w wybranych mieszka?;

- Przy wyborze wycieczek pieszych i samochodów, indywidualne i grupowe wycieczki w Mi?sku i na Bia?orusi;

- Pomoc z niezb?dn? pokupkami.Pozvonite nas i naszych mened?erów przyniesie ci lub niezb?dnych produktów lub gotowe posi?ki z restauracji. Japo?ski, chi?ski, azjatycki, europejski, Kuchnia rosyjska;

- Wezwa? taksówk?, zamówi? bilety na imprezy, bukiet kwiatów, medycynie, samochód na kilka dni, sprz?tanie.

 

Notowa? wszystko, co mo?na, czego potrzeba, to niemo?liwe, niemo?liwe jest, aby ten wykaz us?ug ?wiadczonych przez firm? Aparton. Zadzwo? do nas, aby potwierdzi? czy to jest to, czego potrzebujesz, w kompetencji naszych mened?erów, a je?li tak - prosz? mi wierzy?, trzeba b?dzie najpi?kniejszy bukiet, najbardziej komfortowych miejsc w teatrze i najbardziej uprzejmych taksówkarzy!